Samen werkt

Organisatie

IW4

IW4 is een sociaal werkbedrijf en voert voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de re-integratie trajecten uit. De WSW is per 1-1-2015 weliswaar opgegaan in de Participatiewet, maar de medewerkers die voor die tijd al via de WSW aan het werk waren bij IW4, behouden hun rechten en dus werk bij of via IW4. We bieden werk aan zo'n 500 medewerkers. IW4 kent 2 divisies: Personeelsdiensten en Bedrijven. Onder de divisie Personeelsdiensten vallen o.a. de onderdelen Detacheren, Begeleid Werken en Re-integratie en onder de divisie Bedrijven de onderdelen Groen, Schoonmaak, Verpakken (Food en Non-food), Montage en Groepsdetacheren (werk in groepsverband op locatie).

De directie van IW4 bestaat uit:

Henry Wullink
Algemeen directeur a.i.

 

 

 

Jetse Reijenga
Directeur divisie Bedrijven

 

 

 

Marianne van Workum
Directeur divisie Personeelsdiensten

 

 

 

Meer informatie: over IW4

Ontwerp en realisatie:PXL