Samen werkt

Metaalbewerking

Overname IW4 Metaal door BVS Sociaal Metaal

Met trots kunnen we u meedelen dat BVS Sociaal Metaal BV per 1 april a.s. de activiteiten van de afdeling Metaal van IW4 overneemt!
Daarmee is de continuïteit van deze werkzaamheden voor onze ervaren medewerkers verzekerd en kunnen onze klanten blijven rekenen op een betrouwbare uitvoering van hun opdrachten.

De afdeling Metaal is decennia lang een belangrijke productieafdeling binnen IW4 geweest. Het was een mooi voorbeeld van de ontwikkeling van de sociale werkplaats naar een volwaardig productie- en dienstverlenend bedrijf. De afgelopen jaren, in het bijzonder sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet, is de opdracht voor de Sw-bedrijven sterk gewijzigd. Productie en dienstverlening staan meer ten dienste van het voorbereiden van uitstroom van medewerkers naar andere bedrijven. De eigen productieactiviteiten moeten vooral geschikt zijn voor het zwakkere deel van de medewerkers die zijn aangewezen op intern beschut werken, omdat externe plaatsing voor hen om verschillende redenen niet of nog niet haalbaar is. Daarom is gezocht naar een partner die de metaalbewerking van IW4 zou kunnen overnemen, en die is gevonden: BVS Sociaal Metaal BV!

BVS Sociaal Metaal BV is een initiatief van Erba Plaatbewerking BV, een gerenommeerd metaalbewerkingsbedrijf uit Veenendaal, en is speciaal opgericht om de activiteiten met een groot deel van de huidige medewerkers voort te kunnen zetten. Volgens eigenaren Jolanda en Erwin van Soest is het goed dat jarenlang vakmanschap in de metaal niet verloren gaat en dat de medewerkers in hun eigen vakgebied kunnen blijven werken, vooral in deze tijd waar de branche moeite heeft om nieuwe mensen de techniek in te krijgen.

BVS Sociaal Metaal BV zal de werkzaamheden vanaf 1 april in eerste instantie nog uitvoeren op locatie bij IW4. De verwachting is dat nog voor de zomer de werkzaamheden op een nieuwe locatie in Veenendaal worden ondergebracht. Voor klanten verandert er in principe niet veel. Vanaf april worden de werkzaamheden door de zelfde mensen, met de zelfde machines en materialen uitgevoerd. U wordt via deze site tijdig nog verder ingelicht over de nieuwe contactgegevens en dergelijke. Mocht u voor die tijd nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard terecht bij uw contactpersoon bij IW4 of bij Erwin van Soest van BVS Sociaal Metaal BV, 0318-555700.


de medewerkers zien toe op het ondertekenen van de overeenkomst

 

Werkzaamheden

De volgende metaalbewerkingen voert IW4 metaal uit:

  • lassen
  • knippen
  • ponsen
  • zetten
  • zagen
  • boren
  • tappen
  • frezen
  • verzinken

 

meer weten?

Hans Bouhuys, commercieel manager bij IW4, helpt u graag verder.

Hans Bouhuys

Ontwerp en realisatie:PXL