Samen werkt

Over de participatiewet

De Participatiewet en de banenafspraak

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vraagt werkgevers een inspanning te leveren om mensen met een arbeidsbeperking te werk te stellen. De basisgedachte van de wet is dat iedereen zo regulier mogelijk aan de slag gaat, dus ook mensen met een beperking.

Wat is de participatiewet?

De Participatiewet vervangt de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en een deel van de Wajong. Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen en een waardevolle bijdrage aan de onderneming en de maatschappij leveren. Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet.

Wat betekent de Participatiewet voor u als werkgever?

Van ondernemers en overheid wordt een actieve houding verwacht met betrekking tot het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Die actieve houding moet leiden tot 125.000 arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking binnen een kleine 10 jaar.

In het sociaal akkoord is afgesproken om 125.000 banen te creëren, de zogenaamde banenafspraak. Er worden banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiervan worden er 100.000 ingevuld door private werkgevers en 25.000 door de overheid. Als werkgevers niet de beloofde 100.000 banen voor arbeidsgehandicapten creëren worden ze hier, middels een boeteregeling in de Quotumwet, toe gedwongen. De Quotumwet is een stok achter de deur om ervoor te zorgen dat werkgevers ook echt werken aan het creëren van die afgesproken garantiebanen. De Quotumwet is een niets ontziend instrument: werkgevers zijn dan verplicht mensen met een arbeidsbeperking op te nemen in te organisatie. Wij pleiten dan ook voor het inzetten van deze werknemers op basis van de wensen van beide partijen.

MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor u als werkgever kan het invoeren van de Participatiewet een positieve bijdrage aan uw onderneming leveren. Diversiteit in werknemers vormt daarbij de rijke basis van de organisatie, waarbij iedereen naar vermogen bijdraagt. Als werkgever profiteert u daarvan, op verschillende vlakken. Zo wordt uw bedrijf socialer doordat ook op de werkvloer rekening gehouden dient te worden met deze nieuwe werknemers. Met hen bent u in staat taken beter te herverdelen: hierbij doet iedereen waar hij of zij voor opgeleid is. Een hogere personeelstevredenheid is het gevolg. En als laatste staan er in een aantal gevallen financiële vergoedingen en begeleiding tegenover het in dienst nemen van een werknemer met afstand van de arbeidsmarkt. Dat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

HetWerktNu

De komst van de Participatiewet levert veel vragen op van ondernemers over hoe zij met die nieuwe veranderingen om moeten gaan. Daarom hebben wij een nieuw label in het leven geroepen dat hier specifiek op inspeelt: HetWerktNu. Wij combineren onze jarenlange ervaring, kennis en expertise in HetWerktNu, dat bedrijven assisteert bij het inzetten en uitvoeren van de Participatiewet. Meer informatie vindt u op de website www.hetwerktnu.nl 

meer weten?

Wilt u meer weten over de diensten op het gebied van personeel en arbeidsontwikkeling? Of over de uitvoering van de Participatiewet of de banengarantie? Neem dan contact op met Laura van Verseveld.

Laura  van Verseveld

Ontwerp en realisatie:PXL