Samen werkt

Organisatie, missie en visie

IW4 is een sociaal werkbedrijf en voert voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de re-integratie/participatiewet trajecten uit. Via onze twee pijlers Werk en Arbeidsontwikkeling bieden we de ondersteuning die nodig is om passend en duurzaam werk te vinden. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor: Detacheren, Begeleid Werken, Re-integratie, Groen, Schoonmaak, Verpakken (Food en Non-food), Montage en Groepsdetacheren (werk in groepsverband op locatie).

Onze missie en visie

Werken doet goed: dat is onze overtuiging. Werken biedt structuur en richting aan je leven, geeft je het gevoel ergens bij te horen en draagt bij aan economische zelfstandigheid (missie).

Wij vinden dat iedereen een baan verdient die bij hem of haar past. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is onze opgave om mogelijk te maken dat talent wordt benut en iedereen duurzaam naar vermogen meedoet (visie).

Het Management Team van IW4
 

Leonard Steetsel
Algemeen directeur

 

 

 

Laura van Verseveld
Manager Arbeidsontwikkeling

 

 

 

Hans Bouhuys
Manager Werkbedrijf

 

 

 

Geurt van Aalst
Controller

Gertjan van der Kaaden
Programmamanager

 

Meer informatie: over IW4

Ontwerp en realisatie:PXL