Samen werkt

Voor werkzoekenden

Aan het werk via WSP en UWV.

IW4 neemt zelf geen mensen in dienst. Om te kunnen werken bij of via IW4 moet je geregistreerd zijn in het doelgroepenregister. Werkgevers, en ook IW4, kunnen via het WerkgeversServicepunt Regio FoodValley mensen geplaatst krijgen in het kader van de banenafspraak. In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

  • mensen in de Wajong die kunnen werken;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • mensen met een WIW-baan;
  • mensen met een ID-baan;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

 

 

 

Meer informatie over het WerkgeversServicepunt regio FoodValley:
www.wsp-regiofoodvalley.nl

 

 

 

 

Meer informatie over het UWV:
www.uwv.nl

Ontwerp en realisatie:PXL