Samen werkt

Personeelsdiensten

IW4, voor INCLUSIEVE bedrijfsvoering

Met de komst van de Participatiewet en het Sociaal Akkoord in 2015 is de nadruk nog meer komen te liggen op participatie op de arbeidsmarkt van mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. En u als ondernemer of overheid heeft zich gecommitteerd aan de Participatiewet. U heeft aangegeven te gaan voor inclusieve bedrijfsvoering door het aannemen van medewerkers uit verschillende doelgroepen. IW4 is bij uitstek uw partner om invulling te geven aan de Participatiewet en uw MVO beleid. IW4 heeft jarenlange ervaring met het werken met medewerkers met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt. IW4 plaatst en detacheert haar medewerkers met een arbeidsbeperking al decennialang bij bedrijven in de regio. Deze ervaring en de inzet van onze instrumenten bieden u, als werkgever, de ondersteuning die nodig is om duurzaam inclusief te gaan in uw bedrijf.


Inclusief gedetacheerd

Om invulling te geven aan de Participatiewet, uw MVO beleid, maar ook in het kader van SROI, kunt u IW4 medewerkers  met een arbeidsbeperking via een (tijdelijke) detachering in uw bedrijf opnemen. De passende werkplek gaan wij samen met u onderzoeken. Ook kan IW4 kandidaten  aanbieden vanuit de WAJONG of met een bijstandsachtergrond. Deze kandidaten hebben veelal een traject bij IW4 doorlopen waar zij werkfit  zijn gemaakt. Omdat wij deze kandidaten kennen vanuit een werksituatie kunnen wij de perfecte match voor u realiseren. Passend bij uw bedrijf en passend bij de mogelijkheden van uw toekomstige (gedetacheerde) medewerker.

Jobcreation/jobcarving

Omdat niet iedere functie altijd 100% passend is gaan wij met u binnen uw bedrijf kijken waar de mogelijkheden liggen. Dit kan door middel van Jobcreation: uw bedrijf wordt doorgelicht op met name inefficiënte processen en daar ontstaan nieuwe functies, die veelal ook een financiële toegevoegde waarde hebben. Bij Jobcarving kijken we met u hoe taken beter  verdeeld kunnen worden, zodat iedereen ook die taken uitoefent die bij de functie horen. Hierdoor ontstaat vaak een nieuw takenpakket voor de nieuwe medewerker.

Jobcoaching

Om u te ontzorgen en uw leidinggevenden zoveel mogelijk te ontlasten van de begeleiding van nieuwe medewerkers bieden wij jobcoaching aan. Naast begeleiding op taken en functioneren draagt jobcoaching ook bij aan een breder draagvlak en begrip voor de nieuwe medewerker. Na een eerste intensievere jobcoachperiode zal de coaching overgaan in begeleiding op afstand. Tegelijkertijd gaan wij uw leidinggevende of uw organisatie opleiden in deze coachingsmethodiek.
Subsidies en advies
IW4 onderzoekt graag met u de mogelijkheden voor inclusieve bedrijfsvoering binnen uw bedrijf. Wij kunnen u breed adviseren in de mogelijkheden van de verschillende doelgroepen, de wet- en regelgeving, maar ook in subsidiemogelijkheden.  Omdat (loonkosten)subsidies nogal kunnen wijzigen zullen wij u altijd een up to date advies geven over subsidiemogelijkheden. Bijgaand vindt u links naar subsidiemogelijkheden in het kader van personeel en coaching.

HetWerktNu

Daar waar IW4 niet vanuit haar eigen dienstverlening in uw vraag kan voorzien, heeft zij een nieuw label opgericht: HetWerktNu. HetWerktNu biedt onder andere de mogelijkheid voor detachering op basis van payrolling van andere doelgroepen dan de medewerkers van IW4. Zie verder onder HetWerktNu.

Andere mogelijkheden van samenwerken

IW4 heeft flexibele mogelijkheden om  uw productie uit te voeren, binnen ons eigen bedrijf of bij u op locatie. Dit kan onder uw leiding of geheel door ons worden uitgevoerd, zie: producten en diensten

Uw voordelen als u met IW4 samenwerkt:

  • U geeft inhoud aan MVO, wij kunnen uw SROI verplichting invullen, u kunt voldoen aan de invulling van de Participatiewet.
  • U krijgt gemotiveerd personeel met jobcoaching op de werkvloer en coaching van uw organisatie.
  • U kunt gebruik maken van kennis en instrumenten die bij IW4 aanwezig zijn om een duurzame inclusieve bedrijfsvoering te realiseren
  • Aantrekkelijke tarieven, afhankelijk van capaciteit en vaardigheden

 

meer weten?

Wilt u meer weten over de diensten op het gebied van personeel en arbeidsontwikkeling? Of over de uitvoering van de Participatiewet of de banengarantie? Neem dan contact op met Laura van Verseveld.

Laura  van Verseveld

Ontwerp en realisatie:PXL