Samen werkt

Metaalbewerking

Overname IW4 Metaal door BVS Sociaal Metaal

Met trots kunnen we u meedelen dat BVS Sociaal Metaal BV per 1 april 2018 de activiteiten van de afdeling Metaal van IW4 heeft overgenomen.
Daarmee is de continuïteit van deze werkzaamheden voor onze ervaren medewerkers verzekerd en kunnen onze klanten blijven rekenen op een betrouwbare uitvoering van hun opdrachten.

De afdeling Metaal is decennia lang een belangrijke productieafdeling binnen IW4 geweest. Het was een mooi voorbeeld van de ontwikkeling van de sociale werkplaats naar een volwaardig productie- en dienstverlenend bedrijf. De afgelopen jaren, in het bijzonder sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet, is de opdracht voor de Sw-bedrijven sterk gewijzigd. Productie en dienstverlening staan meer ten dienste van het voorbereiden van uitstroom van medewerkers naar andere bedrijven. De eigen productieactiviteiten moeten vooral geschikt zijn voor het zwakkere deel van de medewerkers die zijn aangewezen op intern beschut werken, omdat externe plaatsing voor hen om verschillende redenen niet of nog niet haalbaar is. Daarom is gezocht naar een partner die de metaalbewerking van IW4 zou kunnen overnemen, en die is gevonden: BVS Sociaal Metaal BV!

BVS Sociaal Metaal BV is een initiatief van Erba Plaatbewerking BV, een gerenommeerd metaalbewerkingsbedrijf uit Veenendaal, en is speciaal opgericht om de activiteiten met een groot deel van de huidige medewerkers voort te kunnen zetten. Volgens eigenaren Jolanda en Erwin van Soest is het goed dat jarenlang vakmanschap in de metaal niet verloren gaat en dat de medewerkers in hun eigen vakgebied kunnen blijven werken, vooral in deze tijd waar de branche moeite heeft om nieuwe mensen de techniek in te krijgen.

BVS Sociaal Metaal BV voert de werkzaamheden vooralsnog uit op locatie bij IW4. De verwachting is dat na de zomer de werkzaamheden op een nieuwe locatie in Veenendaal worden ondergebracht. Voor klanten verandert er in principe niet veel. Vanaf nu worden de werkzaamheden door de zelfde mensen, met de zelfde machines en materialen uitgevoerd. Vanaf nu kunt u met uw vragen en metaalopdrachten dus terecht bij:

BVS Sociaal Metaal BV,
Postadres: Bobinestraat 69
3903 KE Veenendaal
Tel 0318-265190

Voorlopige productielocatie: IW4, Transformatorstraat 1, Veenendaal
Contactpersoon: Peter van Doorn
E-mail: Info@bvs-sociaalmetaal.nl
Website: www.bvs-sociaalmetaal.nl


de medewerkers zien toe op het ondertekenen van de overeenkomst

 

Werkzaamheden

De volgende metaalbewerkingen voert BVS Sociaal Metaal uit:

  • lassen
  • knippen
  • ponsen
  • zetten
  • zagen
  • boren
  • tappen
  • frezen
  • verzinken

 

Ontwerp en realisatie:PXL